اطلاعات تماس

شرکت رایان تجارت نابغه

تهران، چهارراه ولیعصر، بازار کامپیوتر رضا،
طبقه چهارم، واحد ۴۰۷

تلفن تماس و ایمیل مستقیم

۶۳۴۹۱۰۰۰ ۲۱ ۹۸+
info@nabegheco.com
واحد فروش
۶۳۴۹۱۱۴۲ ۲۱ ۹۸+

شرکت اعتمادسازان هوشمند پویا

تهران، چهارراه ولیعصر، بازار کامپیوتر رضا،
طبقه چهارم، واحد ۴۰۵

تلفن تماس و ایمیل مستقیم

۶۳۴۹۱۰۲۰ ۲۱ ۹۸+
ehp@nabegheco.com

گارانتی نابغه

تهران، چهارراه ولیعصر، بازار کامپیوتر رضا،
طبقه چهارم، واحد ۴۰۵

تلفن تماس و ایمیل مستقیم

۶۳۴۹۱۰۱۰ ۲۱ ۹۸+
support@nabegheco.com

ساعات کاری و پشتیبانی

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه و تعطیلات رسمی

شنبه تا چهارشنبه :

از ساعت ۱۰ الی ۱۹

پنجشنبه :

از ساعت ۱۰ الی ۱۵

در روز های جمعه و تعطیلات رسمی مجموعه تعطیل می باشد

از ساعت ۱۰ الی ۱۹

از ساعت ۱۰ الی ۱۵

تعطیل

فرم تماس