فرم نظر سنجی دریافت خدمات رایان تجارت نابغه

مشخصات

پرسشنامه

سطح دانش و توانایی تکنسین ها
میزان رضایت از برخورد کارکنان
میزان رضایت از سرعت ارائه خدمات
میزان رضایت از اجرت تعمیرات

مدیریت فردا در دستان شما !

برای بررسی و انتخاب محصولات رایان تجارت نابغه به فروشگاه بروید و به صورت آنلاین خرید کنید. ما بعد از خرید نیز در کنار شما خواهیم بود، پس نگران فردا نباشید.